# گزارش_عملکرد

گزارش عملکرد 5 ماهه اول انجمن کوه نوردان قائمشهر

با درود  ?? گزارش عملکرد 5 ماهه اول سال 96 انجمن کوه نوردان قائمشهر:  ۱- تشکیل کارگروه مشترک آموزشی انجمن کوه نوردان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید