# تاریخچه_دفتر_نمایندگی_قائمشهر

تاریخچه تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر - 2

مروری بر گذشته انجمن1- برگزاری نخستین انتخابات انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر، بهمن 89.2- شرکت در نمایشگاه یادگارهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

تاریخچه تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

مروری بر گذشته انجمندر تاریخ 1389/10/28 اولین دوره انتخابات دفتر نمایندگی انجمن کوه نوردان با حضور گروه های کوه نوردی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید