# بیانیه

ما با طرح ادغام مخالفیم .ایران را ارومیه نکنید !

بیانیه شبکه سمن های محیط زیستی مازندران "ما با طرح ادغام مخالفیم .ایران را ارومیه نکنید!" 12/12/93 بنام خدا بیانیه شبکه سمن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید