برگزاری روز جهانی کوهستان در روستای سنگده

International Mountain Day - 11 December 2014

‘Mountain Farming is Family Farming’.

روز جهانی کوهستان فرصتی برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت کوه ها در زندگی ست به منظوربرجسته کردن فرصت ها و محدودیت ها در توسعه کوهستان و ایجاد مشارکت های مردمی به جهت تغییر مثبت در کوه ها و ارتفاعات جهان.

امسال طرح ما برای روز جهانی کوهستان ،کشاورزی در مناطق کوهستانی ست.

در اینجا ما یک فرصت برای افزایش اگاهی در مورد نحوی کشاورزی در دامنه کوه ها داریم که عمدتا کشاورزی خانوادگی بوده است،یک مدل از توسعه پایدار برای قرن ها.

روز جهانی کوهستان 2014 به چگونگی کشاورزی توسط خانواده های بومی در منطقه می پردازد به دلیل رشد جمعیتی،جهانی شدن اقتصاد،شهر نشینی و مهاجرت مردان و جوانان به مناطق شهری.

این تغییرات می تواند فرصت های برای توسعه محلی ارائه کند،افرادی که در مناطق کوهستانی می توانند این فرصت ها را با تعامل با فعالیت هایی مانند گردشگری،صنایع دستی و محصولات بارزش تولید شده در این مناطق بوجود بیاورند و همراه با سیاست سرمایه گذاری مناسب می تواند دسترسی کشاورزان را به منابع جهت زندگی بهبود ببخشد و باعث افزایش ظرفیت انها برای درآمد زائی گردد.

روز جهانی کوهستان امسال 21 آذر 93 در روستای سنگده منطقه دو دانگه فریم در هنرستان فنی صنایع چوب فریم توسط دفاتر انجمن کوه نوردان ساری و قائمشهر و با شرکت گروه کوه نوردی (نوشا) و انجمن های زیستی محیطی و نمایندگان (توسعه پایدار قائمشهر،کانون مهندسین قائمشهر،انجمن هم اندیشان توسعه دودانگه،گروه کوه نوردی چکل)و جمعی از مردم محلی کوهستان سنگده و بر پایی نمایشگاه کتاب و حضور کودکان طبیعت گرد زیر نظر انجمن کوه نوردی ساری برگزار گردید.

برنامه با خیرمقدم توسط رئیس شورای اسلامی سنگده و سخنرانی دکتر کوروش شریفی دانش آموخته منابع طبعیی رشته جنگل و ماهروزه محمدی فعال زیست محیطی و منابع طبیعی کوهستان سنگده آغاز شد.

در این همایش کوروش شریفی به بیان نقش و اهمیت کوهستانها در تامین غذای و معیشت مردم پرداخته و سپس ماهروزه محمدی به اهمیت مشارکت جوامع محلی در پیشبرد طرحهای جنگلداری اشاره داشته اند و  هم فرمودند "اگر 50 سال پیش مدیریت جنگلها از بالا به پایین در قالب طرحهای جنگلداری بوده است امروزه بدون نظر و مشارکت مردم اجرای این طرح ها امکان پذیر نمی باشند".

در پایان ارائه فیلمی از مستند ساز معروف زیست محیطی میهن فرهاد ورهرام بنام "یکی بر سر شاخ و بن می بیرید" نمایش داده شد.

در حاشیه:

1- پذیرایی(صبحانه) از شرکت کنندگان توسط شورای محل سنگده.

2- برپایی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان.

3- تقدیر از کودکان طبیعت گرد انجمن کوه نوردان ساری.

4- معرفی انجمن هم اندیشان توسعه دودانگه!!

5- جنگل پیمایی در جنگل مرس سی.

(عکس ها از صدیقه بوداغی)

/ 0 نظر / 110 بازدید