گزارش عملکرد چهار ماهه(شهریور لغایت آذر ماه 1392)

به نام خالق زیبایی ها

انجمن کوهنوردان ایران- دفتر نمایندگی قائمشهر

گزارش عملکرد چهار ماهه(شهریور لغایت آذر ماه 1392) انجمن کوهنوردان ایران - دفتر نمایندگی قائمشهر

1- برگزاری جلسات انجمن کوهنوردان قائمشهر به صورت ماهانه و منظم برای پیشبرد اهداف انجمن و ارائه و بررسی گزارشات کمیته ها.

2- تشکیل هفت کمیته ی الف: فنی  ب: آموزشی و فرهنگی  پ: امداد و نجات  ت: روابط عمومی  ث: سایت  ج: بانوان و محیط زیست   ح: مالی

3- آغاز بکار وبلاگ انجمن با آدرس http://qaemshahralpineclub.persianblog.ir .شهریورماه.

4- اجرای برنامه های امداد و نجات فرضی در کوهستان و برنامه های صعود شبانه به مناطق مختلف کوهستانی و جنگلی توسط کمیته ی امداد و نجات انجمن کوهنوردان قائمشهر.

5- برگزاری صعود مشترک گروه های کوهنوردی قائمشهر به مناسبت پاکسازی جنگل های شمال کشور و به یاد سه شیر مرد کوهستان برودپیک (قله ومسیر ارفه کوه).شهریورماه.

6- مشارکت و همکاری با انجمن کوهنوردان ایران - دفاتر استان مازندران.مهرماه.

7- مشارکت در "همایش پیاده روی و پاکسازی تنگه سرخ آباد به همت گروه کوهنوردی نوشا (قائمشهر و ساری) و با حضور جوامع محلی".مهرماه.

8- مشارکت در برگزاری همایش فاتحان قله برودپیک-آمل.انجمن کوهنوردان ایران-دفاتر استان مازندران.مهرماه.

9- برگزاری جلسه ویژه پیرامون "جنگل اوجی تالار" و بررسی اخبار،گزارش ها و سپس بازدید از این منطقه جهت تهیه مدارک مستند از تخریب و آلودگی های زیست محیطی و تجاوز و تهاجم جنگل خواران و زمین داران اطراف این توده جنگلی.آبان ماه.

10- ارسال نامه به مدیریت کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و سایر ادارات مربوطه پیرامون تجاوز و تهاجم جنگل خواران و قاچاقچیان "جنگل اوجی تالار".آبان ماه.

11- مشارکت و همکاری با انجمن دوستداران توسعه پایدار قائمشهر در برگزاری برنامه های زیباسازی شهری،نقاشی دیواری وسرامیکی،روز جهانی معلولین ذهنی.

12- برگزاری کلاس کارآموزی مقدماتی سنگنوردی طبیعت به همراه همالیانورد سرشناس حسن نجاریان و با همکاری هیئت کوهنوردی شهرستان قائمشهر.آذرماه.

13- مشارکت در برگزاری روز جهانی کوهستان 22 آذر 1392 به همت گروه کوهنوردی نوشا (قائمشهر و ساری) و با همکاری گروه های کوهنوردی قائمشهر.روستای وسیه سر- سوادکوه.

14- ارسال و چاپ پیام روز جهانی کوهستان در نشریه داخلی"ونگ وا" - تلار په، اهالی قائمشهر،سوادکوه،جویبار،کیاکلایی های مقیم تهران.آذرماه.

15- تهیه فرم شناسه گروه های کوهنوردی شهرستان قائمشهر.

"روابط عمومی انجمن کوهنوردان ایران- دفتر نمایندگی قائمشهر"

/ 0 نظر / 42 بازدید