گزارش عملکرد 5 ماهه اول انجمن کوه نوردان قائمشهر

با درود 
?? گزارش عملکرد 5 ماهه اول سال 96 انجمن کوه نوردان قائمشهر:
 ۱- تشکیل کارگروه مشترک آموزشی انجمن کوه نوردان و هیئت کوهنوردی قائمشهر،فروردین 96
۲- برگزاری برنامه کوه نوردی صعود قله عباسعلی به مناسبت روز جهانی پاکسازی کوهستان،فروردین 96
۳- برگزاری دوره آموزشی کوه پیمایی مقدماتی بانوان و دوره مقدماتی یخ و برف آقایان،اردیبهشت و خرداد 96
۴- برگزاری جلسات انجمن در اردیبهشت،خرداد،تیر و مرداد ۹۶
۵- مشارکت و حضور در هشتمین جلسه شورای عالی شبکه سمن های قائمشهر،اردیبهشت 96
۶- حضور در مراسم استقبال بازگشت آقای دکتر حاجی پور از قله لوتسه هیمالیا،خرداد 96
۷- برگزاری برنامه کوه نوردی صعود قله ارفه کوه،خرداد 96
۸- مشارکت و حضور در نهمین جلسه شبکه شورای عالی سمن های قائمشهر،تیرماه 96
۹- مشارکت و حضور در سیزدهمین دوره جشن روز ملی دماوند و جشن تیرگان در رینه،تیرماه 96
۱۰- مشارکت و حضور در نخستین دوره جشن روز ملی دماوند و جشن تیرگان در روستای کرچنگ قائمشهر،تیرماه 96
۱۱- مشارکت و حضور در برگزاری مراسم بزرگداشت احمد محسن پور،تیرماه 96
12- حضور در مراسم استقبال بازگشت دانیال رمضانی قرا از صعود قله 7134 متری لینن
/ 0 نظر / 51 بازدید