روز هوای پاک و محیط زیست

روز ملی هوای پاک (29 دی ماه)

1-برگزاری نقاشی دیواری کودکان توسط انجمن توسعه پایدار قائمشهر
"روز هوای پاک و محیط زیست"
5 شنبه 26 دیماه ساعت 9 صبح - بروی دیواره نساجی قائمشهر واقع در ابتدای خیابان ساری روبروی کوچه ی آلمانی ها.
...
2- برگزاری روز بدون خودرو شخصی توسط شهرداری و شورای قائمشهر و کمیته آموزش جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست قائمشهر
"هوای پاک،زمین پاک=جامعه سالم و آینده روشن"
4 شنبه 25 دیماه ساعت 11:30 الی 19:30 
/ 0 نظر / 40 بازدید