ونگ وا ی تلارپه دوباره آمد

ویژه‌نامه نشریه داخلی انجمن به مناسبت دهمین سال تأسیس انجمن فرهنگی تلارپه منتشر شد. این نشریه که با لوگوی تلارپه وشعار کوهِ تِک تا اوی تِک و در 12 صفحه به کوشش جمعی از اعضاء کمیته تخصصی تلارپه (آقایان احمد ولیپورو ایرج رضی و خانم لیلا احمدی کمرپشتی ) منتشر شده است.http://www.telarepe.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید