جلسه ی شبکه سمن های قائمشهر

با درود
?? نهمین جلسه شبکه شورای عالی سمن های قائمشهر (سازمان های مردم نهاد) شنبه ۳ تیر از ساعت ۱۹ الی ۲۲ با حضور نمایندگان ۹ سمن عضو شبکه و ۴ انجمن مهمان در مجتمع پذیرائی آوینا برگزار شد.

موضوعات جلسه:
- برگزاری فصلی جلسات شبکه شورای عالی شبکه سمن های قائمشهر و برگزاری ماهانه شورای هماهنگی شبکه،
- ظرفیت سازی و توانمندسازی شبکه از طریق کارگاه های آموزشی،
- فعال سازی و تدوین آئین نامه کارگروه های روابط عمومی،مالی و فرهنگی،
- انجام فعالیت های مشترک بین سمن ها،
- حق عضویت سمن ها

باسپاس از حضور نمایندگان تشکل های شرکت کننده درجلسه :
۱-کانون طبیعت و سلامت مازند ۲-دوستداران طبیعت سوادکوه ۳-جمعیت همیاران سلامت و روان اجتماعی دلارمون ۴-دوستداران محیط زیست روستای میانرود ۵-انجمن تلارپی ۶-دوستداران توسعه پایدار ۷- انجمن کوهنوردان قائمشهر  ۸-جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست ۹-کارگروه گردشگری.
و سپاس از حضور نمایندگان مهمان (کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک قائم شهر و گروه جنگل توران - انجمن نارانان و انجمن یاریگران)
/ 0 نظر / 46 بازدید