آگهی مجمع عمومی فوق العاده انجمن کوهنوردان ایران

مجمع عمومی انجمن کوهنوردان ایران

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن کوهنوردان ایران دعوت می شود تا در تاریخ 93/02/25 ، از ساعت 17 تا 20 ،در محل خیابان انقلاب –  خیابان خاقانی ،ستاد سازمان های مردم نهاد  برای انجام دستور جلسه :

1- استماع گزارش مالی هیات مدیره
2 -انتخاب اعضای  اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین
3 - طرح سایر موارد

با در دست داشتن کارت عضویت حضور به هم رسانند
هیئت مدیره انجمن کوهنوردان ایران

/ 0 نظر / 5 بازدید