چهارم مهرماه، در ایران به عنوان روز پاک‌سازی کوهستان

روز پاک‌سازی کوهستان

چهارم مهرماه، در ایران به عنوان روز پاک‌سازی کوهستان شناخته شده است. این روز هم مانند دیگر مناسبت‌ها، فرصتی است برای طرح دوباره‌ی مشکلات محیط زیستی کوه‌ها و گام برداشتن برای تخفیف این مشکل‌ها.

از دوستان کوه‌نورد، به‌ویژه اعضای انجمن، درخواست داریم که چند ساعتی از برنامه‌های آخر این هفته را به کار پاک‌سازی کوهستان اختصاص دهند. همچنین، کار رسانه‌ای و آموزش چهره به چهره را فراموش نکنند!

عکس:برنامه‌ی پاک‌سازی مشارکتی جنگل را در روز جمعه 21 شهریور 93

جنگل بولا - روستای سنگده - آبشار اوبِن


http://mountainwatch.persianblog.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید