درخواست از دفتر های نمایندگی انجمن کوه نوردان ایران

 

با توجه به جایگاه برجسته ی دفتر های نمایندگی انجمن در شهر های مختلف،از هیات های اجرایی و اعضاءمحترم (در شهر هایی که انجمن نمایندگی ندارد) در خواست می شود نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1- ارسال خلاصه فعالیت ها در شش ماه گذشته

2- ارسال گزارش مالی شش ماه گذشته

3- ارائه پیشنهاد و انتقاد به منظور ارتقای فعالیت های انجمن در زمینه های گوناگون

4- برگزاری مجمع عمومی شهرستان،در صورت به پایان رسیدن دوره تصدی هیات اجرایی شهرستان.

"با تشکر هیات مدیره انجمن کوهنوردان ایران"

/ 0 نظر / 4 بازدید