گزارش صورت جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر - خرداد 96

?? گزارش جلسه خرداد ماه انجمن کوه نوردان قائمشهر: 
جلسه با حضور اعضا در دفتر توسعه پایدار قائمشهر مورخ ۸ خرداد ۹۶ برگزار  و موارد فوق به تصویب رسید.
۱- با توجه به اینکه تمدید مجوز دفاتر نمایندگی استانها هنوز از سوی دفتر تهران قطعی و روشن نشده است( مبنی بر تمدید نمایندگی ها از سوی دفتر تهران یا فرمانداری های شهرستانها)، عضویت در خانواده انجمن کوه نوردان یک گزینه عام و فعالیت در چهارچوب انجمن کوه نوردان دفاتر شهرستان بعنوان یک گزینه خاص در حال پیگیری ست.
این تصمیم منوط به نشست هم اندیشی و راهکار جدید اعضا و مسئول دفتر تهران و دفاتر شهرستانها دارد.
لذا پیرو همسویی و همگرائی و ادامه ی راه اهداف انجمن،حق عضویت و تمدید کارت عضویت اعضا طبق روال سالهای گذشته می تواند جاری شود و فعالیت های انجمن ادامه پیدا کند.
۲- پیرو موافقت بند ۱،حق عضویت و تمدید کارت عضویت سال ۹۶ مبلغ ۳۰ هزار تومان برای هر فرد می باشد.
۳- برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از صعودکنندگان هیمالیا و نمایش مستند یکی از کوه نوردان بنام ایران(زمان برگزاری اعلام خواهد شد).
۴- اجرای برنامه صعود قله ارفه کوه از مسیر شمالی، روستای سیمت،۲۶ خرداد ۹۶.
۵- برگزاری دوره ی عمومی امداد و نجات با همکاری سازمان هلال احمر قائمشهر.
۶- کمک هزینه مالی به یکی از اعضای انجمن جهت حضور در مسابقات کشوری.
۷- جلسه آینده انجمن مورخ ۱۲ تیرماه ۹۶ به میزبانی آقای علیزاده برگزار خواهد شد.
/ 0 نظر / 6 بازدید