پست های ارسال شده در مهر سال 1393

برنامه شش ماهه دوم 93 انجمن کوه نوردان ایران دفتر قائمشهر

آدرس: قائمشهر خیابان ساری.خیابان مولوی.کوچه مولوی 14 هماهنگی:علی صمدی فر- تلفن: 09113234598 / شاهپور ابراهیم نژاد - تلفن : 09111285466 / ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

چهارم مهرماه، در ایران به عنوان روز پاک‌سازی کوهستان

روز پاک‌سازی کوهستان چهارم مهرماه، در ایران به عنوان روز پاک‌سازی کوهستان شناخته شده است. این روز هم مانند دیگر مناسبت‌ها، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید