روز جهانی تالاب ها 2014


روز جهانی تالاب ها 1392

دوم فوریه هر سال، روز جهانی تالاب بوده که این تاریخ نشانگر اخذ توافقنامه در مورد تالاب ها، به تاریخ 2 فوریه سال 1971 در شهر رامسر ایران می باشد.این تاریخ به صورت یک توافق جهانی است؛ با مضمون و پیامی متفاوت در خصوص موضوعی مرتبط که هرسال توسط دبیرخانه رامسر روز جهانی تالاب ها معین می شود.

 سال 2014 از سوی سازمان ملل به عنوان سال جهانی کشاورزی خانوادگی نامیده شده است.در راستای شناخت ارتباط مهم میان کشاورزی و تالاب ها، مضمون روز جهانی تالاب ها 2014، " تالاب ها و کشاورزی:همراهانی در راه رشد" انتخاب گردیده است. تالاب ها اغلب به عنوان مانعی برای کشاورزی در نظر گرفته شده و برای افزایش زمین کشاورزی موجود،زهکشی و بهسازی می شوند.اما امروزه نقش اصلی تالاب ها، تهیه خدمات اکوسیستم همانند تصفیه آب زهکشی مزرعه،بازیافت مواد غذایی، حفاظت از زمین در مقابل خسارات سیل و بازسازی آبهای زیرزمینی می باشد. همچنین، تالاب ها، فرصتهای تفریحی به وجود می آورند و به حفظ حیات وحش بسیار متنوعی کمک می نماید. این روزها، کارهای کشاورزی پیروزمندانه ای صورت می گیرند که حامی حیات وحش سالم بوده و روز جهانی تالاب ها، فرصتی برای  نشان دادن خانواده های کشاورزیست که آشکارا نشان می دهند که حفظ تالاب ها مستقیما در گرو حفظ زمین می باشد.

ترجمه:گیلار کریمی

http://www.ramsar.org

/ 0 نظر / 39 بازدید