تاریخچه تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر - 2

مروری بر گذشته انجمن
1- برگزاری نخستین انتخابات انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر، بهمن 89.
2- شرکت در نمایشگاه یادگارهای کوه در ساری،بهمن 89.
3- مشارکت در روز درخت کاری با همکاری منابع طبیعی قائمشهر،اسفند 89.
4- تدوین آیین نامه دفتر انجمن قائمشهر، فروردین 90.
5- برگزاری اولین سالگرد تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر در سالن همایش کانون مهندسین قائمشهر با اجرای موسیقی و ارائهد گزارش یکساله انجمن در حضور گروه های کوه نوردی و مسئولین شهر،دی ماه 90.
6- برگزاری نشست مشترک با سرپرست های گروه های کوه نوردی چکل، نوشا، یکتا، دِ برار، خرو نرو، اُنیسه، فولاد تبرستان، البرز، انجمن توسعه پایدار، ونوشه، افق، اسفند 90.
7- تدوین برنامه شش ماه نخست 91 انجمن کوه نوردان قائمشهر، فروردین 91.
8- مشارکت فعال و کمک مالی انجمن کوه نوردان قائمشهر به برگزاری جشن روز ملی دماوندکوه در رینه،اردیبهشت و تیر 91.
9- تشکیل مجمع عمومی و ارائه گزارش عملکرد و مالی انجمن کوه نوردان قائمشهر و برگزاری انتخابات شورای اجرایی انجمن،اسفند 91.
در دومین دوره انتخابات انجمن کوه نوردان قائمشهر آقایان: علی صمدی فر، داریوش شریفی، مراد اولاد اعظمی، رمضان عیسی پور، وحید متانی، ولی اله ولی پور و شروین علیزاده به عنوان کمیته اجرایی و شاهپور ابراهیم نژاد به عنوان بازرس دفتر نمایندگی انجمن کوه نوردان قائمشهر انتخاب شدند.
ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید