صورت جلسه انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر شهریور 93

صورت جلسه انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

این جلسه به مورخه 10 شهریور 1393 با حضور آقایان ابراهیم نژاد، ولیپور، احمدی، علیزاده، صمدیفر، متانی و خانم محمدی تشکیل گردید.

در آغاز آقای ابراهیم نژاد مسئول کمیته آموزش پیرامون حضور نمایندگان انجمن در جلسه تعاملی اطفاء حریق با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و دعوت به همکاری از انجمن های مردم نهاد و جامعه کوه نوردی به منظور تشکیل کارگروه های مرتبط پیرامون پیشگیری،اطفاء حریق و احیاء در فصل حریق و همچنین آقای احمدی مسئول کمیته علمی و فرهنگی پیرامون پیگیری های انجمن در رابطه با جنگل اوجی تلار قائمشهر توضیحاتی بیان داشتند.

در ادامه آقای متانی مسئول کمیته اطلاع رسانی گزارشی از عملکرد شش ماهه انجمن ارائه کردند و سپس موضوعات زیر مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت:

الف: تعیین حق عضویت افراد جهت عضویت در انجمن کوه نوردان ایران.

ب: برنامه ریزی شش ماه دوم سال 93.

پ: برگزاری مجمع عمومی انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر.

ت: آماده سازی گزارش خلاصه فعالیت های شش ماه انجمن وگزارش مالی شش ماه انجمن جهت ارسال به دفتر تهران.

جلسه آینده انجمن اولین سه شنبه مهرماه برگزار خواهد شد.

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید