روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

بگذاریم سیاهرود آینه ی آسمان شهرمان باشد


23 اسفند روز جهانی حفاظت از رودخانه ها
بازدید از گذر رودخانه سیاهرود بر قائمشهر

جمعه 22 اسفند 93

انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر با همکاری رودهای جهانی

/ 0 نظر / 5 بازدید