گزارش صورت جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر- مرداد 96

با درود
صورت جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر
 
?? جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر در تاریخ 18 تیرماه ۹۶ به میزبانی باشگاه سنگ نوردی سیاوش برگزار و موارد زیر به گفت و گو پرداخته شده و  همچنین مواردی پیشنهاد گردید:
۱- ارائه گزارش حضور انجمن کوه نوردان قائمشهر در جشن روز ملی دماوند- رینه 23 تیرماه 96 توسط آقای نوذری.
۲- ارائه گزارش حضور نمایندگان انجمن کوه نوردان قائشهر و نقد و بررسی بطور مختصر پیرامون جشن تیرگان و روز ملی دماوند در روستای کرچنگ قائمشهر 30 تیرماه 96 توسط آقای نوذری.
۳- برنامه ریزی جهت مراسم استقبال از مهدی (دانیال) رمضانی قرا،عضو تیم ملی امید کوه نوردی ایران در صعود قله ی 7134 متری لنین.
همچنین توافق شد:
- در اجرای برنامه های انجمن کوه نوردان،ملبغ کرایه ها بصورت پیش پرداخت به جهت ثبت نام از شرکت کنندگان اخذ گردد.
- در تاریخ 3 و یا 10 شهریور متناسب با شرایط آب و هوای یک برنامه کوه نوردی در نظر گرفته شود.
- جلسه بعدی انجمن کوه نوردان قائمشهر در تاریخ 19 شهریور 96 به میزبانی انجمن توسعه پایدار قائمهشر برگزار خواهد شد.
حاضرین: آقای صمدی فر،بابائی،نوذری،سراج،متانی
مهمان:آقای مفیدی
 
/ 0 نظر / 56 بازدید