انتخابات شبکه زیست محیطی مازندران

انتخابات شبکه زیست محیطی مازندران

شنبه 29 شهریور - سالن همایش سازمان محیط زیست ساری

مدارک مورد نیاز نماینده هر انجمن (انجمن های در ارتباط با محیط زیست) جهت شرکت در انتخابات:

1- معرفی نامه رسمی از انجمن مربوطه.

2- مجور رسمی انجمن.

/ 0 نظر / 25 بازدید