گزارش برنامه‌ی پاک‌سازی همزمان چهار جبهه‌ی دماوند

اولین همایش حفظ محیط کوهستان

در روزهای ۲۳ و ۲۴ مرداد، تیم‌های مختلفی که در قالب برنامه‌ی پاک‌سازی همزمان چهار جبهه‌ی دماوند به منطقه آمده بودند، روی مسیرهای جنوبی، غربی، شمالی، و شمال‌شرقی به گردآوری زباله‌ها پرداختند و از قله تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری را پاک‌سازی کردند. در ضمن، به گفتگو با کوه‌نوردان حاضر در منطقه پرداختند و مشارکت آنان را نیز جلب کردند.

 

اقدام‌های زیر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته انجام شد:

  • هیات کوه‌نوردی خراسان رضوی به سرپرستی حسین امانی، در مسیر شمالی از قله تا ارتفاع ۳۸۵۰ متری را پاکسازی و به تعمیر دو جانپناه این مسیر اقدام کردند.
  • باشگاه کوه‌نوردی اسپیلت به سرپرستی ذبیح ا... حمیدی، در مسیر شمال‌شرقی از قله تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری را پاکسازی کردند.
  • گروهی از هیات کوه‌نوردی بابل به سرپرستی قبادی در مسیر شمال‌شرقی، از قله تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری را پاکسازی را کردند.
  • گروهی از هیات کوه‌نوردی آمل به سرپرستی مرشدپور، از قله تا جانپناه تخت فریدون را پاکسازی کردند.
  • گروهی از انجمن دوستداران دماوند کوه و دفتر نمایندگی انجمن‌ کوه‌نوردان در قائم شهر به سرپرستی وحید متانی، در مسیر غربی اقدام از قله تا ارتفاع ۴۲۰۰ متری را پاکسازی کردند.
  • هیات کوه‌نوردی کارگران کرج به سرپرستی کامبیز بختیاری، در مسیر جنوبی از قله تا ارتفاع ۴۲۰۰ را پاکسازی کردند.
  • رضا زارعی رییس فدراسیون و برخی از کوه‌نوردان حاضر در مسیر جنوبی در عملیات پاکسازی مشارکت داشتند.
  • گروهی متشکل از کارگروه محیط‌زیست فدراسیون، گروه دیده بان کوهستان، گروه کوه‌نوردی دانش تهران و هیات کوه‌نوردی خرم آباد در مسیر جنوبی، از ارتفاع ۵۰۰۰ متری تا ۴۲۰۰ متری را پاکسازی کردند و به گفتگو با کوه‌نوردان حاضر در منطقه در زمینه مشکلات محیط‌زیستی دماوند و به ویژه ضرورت بازگرداندن زباله‌های شخصی پرداختند.
  • دکتر آخانی و پنج نفر از دانشجویان آزمایشگاه گیاهان هالوفیت و C۴ دانشگاه تهران، همراه ما از مسیر جنوبی صعود کردند و به مطالعه و مستندسازی تنوع پوشش گیاهی در ارتفاع‌های مختلف دماوند و تا ارتفاع ۴۳۶۰ متری پرداختند و نمونه‌های گرده شناسی را جمع اوری کردند.
/ 0 نظر / 6 بازدید