گردهمایی کوه نوردان، فعالان محیط زیست و طبیعت دوستان شهریور 94

انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر برگزار می کند:
گردهمایی کوه نوردان، فعالان محیط زیست و طبیعت دوستان
زمان: جمعه 20 شهریور 94 - مکان: جنگل پلنگ دره شیرگاه - قلعه کسیلیان(حسن بور)

  • برنامه شامل: 
  • پیمایش جنگل در مسیر مشخص (جاده خاکی تا پل + پیمایش جنگلی در مسیر پاکوب به قلعه
  • برنامه استراحت و بازدید از قلعه + گفت و گوی پیرامون 2 محور: الف: مشارکت و انسجام جامعه کوه نوردی نسبت به محیط زیست اجتماعی و انسانی و طبیعی و حقوق مدنی و صنفی کوه نوردان. ب: آشنایی با چالش های محیط زیست طبیعی منطقه.
  • مدت پیمایش جنگلی بسته به شرایط آب و هوایی و نفرات دارد،حدود تقربی 2 الی 3 ساعت-مدت زمان استراحت و بازدید از قلعه 1 ساعت - مدت زمان گفت و گو 1 ساعت می باشد.
  • ضمن رعایت سکوت منطقه جنگلی،از برپائی آتش و شکستن شاخ و برگ درختان و آوردن ظروف یکبار مصرف خودداری خواهد شد.در پایان به پاکسازی منطقه پیرامونی مسیر پاکوب و قلعه خواهیم پرداخت.

 

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید