برنامه شش ماهه دوم 93 انجمن کوه نوردان ایران دفتر قائمشهر


آدرس: قائمشهر خیابان ساری.خیابان مولوی.کوچه مولوی 14

هماهنگی:علی صمدی فر- تلفن: 09113234598 / شاهپور ابراهیم نژاد - تلفن : 09111285466 / وحید متانی - تلفن: 09113236838

توضیحات:

*همراه داشتن کارت عضویت و بیمه نامه ورزشی هنگام اجرای برنامه الزامی است.

*با عضویت ، همکاری و همگرائی در انجمن کوه نوردان ایران ما را در اهداف زیر یاری رسانید:

1-گسترش همکاری ورزشی و تحکیم دوستی میان کوه نوردان.

2-پژوهش در زمینه کوه نوردی و کوهستان ها.

3-تلاش برای حفظ محیط های کوهستانی،گونه های گیاهی و جانوری و فرهنگ بومی این منطق و کمک به بهسازی آنها.

4-پشتیبانی از کوه نوردان و سازمانهای کوه نوردی و تببین حقوق آنها.

5-کمک در امر جستجو و امداد کوهستانی.

6-کمک در تعریف استانداردها و نظارت بر ایمنی و کیفیت وسایل کوه نوردی

7-پشتیبانی از حرکت های نو و خلاق در کوه نوردی با توجه به معیارهای جهانی این ورزش.


/ 0 نظر / 11 بازدید