روز جهانی پاکسازی کوهستانها

??♻️ ۴ مهر روز جهانی پاکسازی کوهستان گرامی باد
انباشت زباله، معدن کاوی، چرای بی رویۀ دام، جاده سازی، ویلا سازی و ... هر روزه موجبات تخریب اکوسیستم محیط های کوهستانی را فراهم نموده و منجر به انقراض گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش ذخایر ژنتیکی، آلودگی و کاهش منابع آبی و خاکی و ... شده است.
در چنین شرایطی، پاکسازی، حفاظت و نگهداری از محیط های کوهستانی، به یک ضرورت مبرم و اساسی تبدیل شده است.بدین منظور همۀ دوستداران طبیعت کوهستان (فعالان محیط زیست،گردشگران و کوه نوردان)، در روز جهانی پاکسازی کوهستان، اقدام به پاکسازی محیط های کوهستانی می نمایند.
انجمن کوه نوردان قائمشهر  نیز به طور گسترده در این اقدام ملی شرکت و همکاری می نماید.
/ 0 نظر / 57 بازدید