نشست هم اندیشی انجمن های مردم نهاد قائمشهر

دومین نشست هم اندیشی انجمن های مردم نهاد قائمشهر

دومین نشست هم اندیشی انجمن های مردم نهاد قائمشهر به منظور تشکیل "شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد قائمشهر" به میزبانی کانون مهندسین قائمشهر در تاریخ 14 اسفند 92 برگزار گردید.

این نشست با حضور نمایندگان 11 سازمان مردم نهاد(سمن) قائمشهر شامل: انجمن کوه نوردان،انجمن حمایت از بیماران سرطانی،انجمن دوستداران توسعه پایدار،کانون مهندسین،انجمن جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست،مادران امروز،رفتگران طبیعت،شنبه های بدون نایلون ،خانه دوست (معلولین ذهنی بالا لموک) ، انجمن دوستداران دماوندکوه و نماینده ی شورای شهر، حول سه محور زیر برگزار شده است.

 الف:گزارش برنامه استقبال از پیک های طبیعت آستارا تا استرآباد.(نخستین برنامه مشترک حاصل از نشست اول).

 ب:معرفی انجمن های مردم نهاد قائمشهر و بیان تاریخچه و گزارش چشم اندازهای هر یک از انجمن ها.

 پ:ضرورت و چرایی نشست هم اندیشی انجمن ها و تشکیل شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد.

در آغاز برنامه خانم تقی زاده نماینده انجمن حمایت از بیماران سرطانی قائمشهر به عنوان مسئول اجرایی برنامه استقبال از پیک های طبیعت،ضمن قدردانی از حضور و مشارکت انجمن ها در برنامه مذکور،گزارش مختصری از برنامه ارائه نمودند،در ادامه نشست هر یک از نمایندگان به معرفی انجمن های خود پرداخته و دور نمای از اهداف و چشم اندازه های انجمن خود را بیان داشتند.

در بخش پایانی مهندس داریوش عبادی (مشاور علمی شورای هماهنگی سمن های زیست محیطی شمال ایران و مسئول کمیته علمی انجمن دوستداران دماوندکوه) به بیان سابقه تاریخی فعالیت های مردمی و ویژگی های انجمن های مردم نهاد ایران و شرایط امروز این انجمن ها پرداخته و درباره ضرورت حضور و مشارکت انجمن های مردم نهاد در عرصه اجتماعی و اهمیت تشکیل شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد هر شهر توضیحات مهمی بیان داشتند.

در خاتمه با توافق حاضرین،کانون مهندسین قائمشهر  به عنوان دبیرخانه این نشست ها تا تشکیل "شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد قائمشهر" انتخاب شده است.( زمان جلسه ی آینده این نشست در هفته ی آخر فروردین 93 از طرف دبیرخانه اعلام خواهد شد).

/ 0 نظر / 5 بازدید