صورت جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر،۲۱ شهریور ۹۶

با درود
صورت جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر،۲۱ شهریور ۹۶
میزبان: خانم زمانی
حاضرین: آقایان صمدیفر،اولاد اعظمی،بابائی،متانی و خانم زمانی

♻️ ?? ??  موضوعات و مصوبات:
۱- حضور نمایندگان انجمن در برنامه مشترک کوه نوردی قله شاه نشین در منطقه چرات سوادکوه با گروه کوه نوردی نوشا،جمعه ۲۴ شهریور ۹۶.
۲- برگزاری نشست مشترک با دفاتر انجمن کوه نوردان استان مازندران (ساری،بابل،آمل) پیرامون فعالیت ها و وضعیت فعلی و آینده ی انجمن کوه نوردان و نقش انجمن در خصوص وضعیت گروه ها و باشگاه های کوه نوردی.
۳- اعلام همکاری و مشارکت انجمن کوه نوردان قائمشهر با کارگروه ساماندهی رودخانه سیاهرود و معرفی آقایان صمدیفر و بابائی بعنوان نمایندگان انجمن به کارگروه ساماندهی رودخانه سیاهرود.
۴- توافق شد برنامه ی ۶ ماهه دوم انجمن بخاطر روشن شدن شرایط و وضعیت فعلی دفتر مرکزی انجمن کوه نوردان ایران تدوین نگردد و هرماه برنامه ای متناسب با مناسبت های زیست محیطی و اجتماعی همگام با گروه ها و سمن ها در نظر گرفته شود.
۵- توافق شد بجهت ادامه کار انجمن کوه نوردان قائمشهر( عدم شفافیت در وضعیت مجوز دفاتر فعالیت انجمن کوه نوردان ایران)، نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه داخلی اقدام و آقای صمدی فر مسئول پیگیری وضعیت مجوز انجمن گردد.
۶- توافق شد در پائیز ۹۶ برنامه تجلیل و گزارش خوانی از دو هیمالیانورد آقایان رمضانی و حاجی پور برگزار گردد.
۷- توافق شد انجمن کوه نوردان قائمشهر در حد توان در جهت ارتقا کوه نوردی قائمشهر از برنامه های برون مرزی کوه نوردان قائمشهری،حمایت مالی انجام بدهد.
۸- توافق شد جلسه بعدی انجمن به میزبانی آقای متانی در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۶ برگزار گردد.
/ 0 نظر / 73 بازدید