نوروز 94 خجسته

نوروز 94 خجسته باد

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی ، همت کن
و بگو ماهی ها ، حوضشان بی آب است.

شادی نمادی از زیستن آگاهانه است
و نمایشی از سپاسگزاری در برار یزدان پاک،
ما وارث این تفکریم.
شاد باش و شاد زندگی کن که  شاد زیستن انتخاب است نه اتفاق.

/ 0 نظر / 41 بازدید