صورت جلسه انجمن کوه نوردان ایران دفتر قائمشهر / آبان 93

صورت جلسه انجمن کوه نوردان ایران دفتر قائمشهر
4 آبان 93 - منزل آقای عیسی پور

قله ارفه کوه


1- ابتدا در مورد حق عضویت بحث و گفتگو شده و حاضرین حداقل مبلغ 250000 هزار ریال و حداکثر 350000 هزار ریال را برای اعضا توافق کردند(100000 ریال از هر عضو برای دفتر تهران بابت صدور کارت).
2- در مورد ارتباط با دیگر گروه های کوه نوردی و رئیس هیات کوه نوردی قائمشهر به منظور جذب اعضای جدید به منظور پیشبرد اهداف انجمن بحث و گفتگو شد.
3- حاضرین پیرامون برگزاری جشن سالانه انجمن کوه نوردان دفتر قائمشهر و نشست سالانه به منظور برگزاری انتخابات دوره ای توافق کردند و قرار شده در نشست آذرماه مقدمات برگزاری جشن و نشست سالانه تصمیم گیری شود.
4- بنا به پیشنهاد یکی از اعضا با توجه به زیبایی قله ارفه در فصل پاییز برنامه قله سِِِنگر با قله ارفه در تاریخ 16 آبان 93 جابجا شده است و در این برنامه داریوش شریفی پیرامون جغرافیای منطقه/رمضان عیسی پور پیرامون تکنیک های صعود/علی صمدی فر پیرامون آشنای بیشتر اعضا با اهداف انجمن کوه نوردان ایران در طول برنامه صعود به قلع ارفه صحبت های خواهند داشت.
5- جلسه آینده انجمن کوه نوردان ایران دفتر قائمشهر در تاریخ 2 آذر 93 (اولین یکشنبه هر ماه) در منزل آقای شریفی برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید