انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

دومین جلسه هیئت موسس کمیته امداد و نجات کوهستان قائم شهر
نویسنده : وحید متانی - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ دی ۱۳٩٤
 

کمیته امداد و نجات کوهستان

دومین جلسه هیئت موسس کمیته امداد و نجات کوهستان قائم شهر دوشنبه 6 دیماه در دفتر هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی قائمشهر برگزار شد.

گذری بر جلسه:

1- ارائه و نقد و بررسی پیش نویس اساسنامه.

2- تبادل و نظر پیرامون ارائه تفاهم نامه اجرائی بین انجمن کوه نوردان ایران دفتر قائمشهر و هیئت کوه نوردی و صعود ورزشی قائمشهر با محوریت کمیته امداد و نجات کوهستان.

3- جلسه بعدی در تاریخ 28 دی ماه برگزار خواهد شد.

حاضرین در جلسه:

آقایان نوربخش- عیسی پور -متانی و بابائی.


 
 
نخستین جلسه هیئت موسس کمیته امداد و نجات کوهستان قائمشهر
نویسنده : وحید متانی - ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٤
 

نخستین جلسه هیئت موسس کمیته امداد و نجات کوهستان قائم شهر با حضور نوربخش، نوذری،عیسی پور،بابائی و متانی (نمایندگان هیئت کوه نوردی و انجمن کوه نوردان و گروه های کوه نوردی قائمشهر) به منظور تهیه و تدوین اساسنامه و ساختار این کمیته امروز 22 آذر 94 به میزبانی هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی قائم شهر تشکیل گردید.

گذری بر جلسه:

1- ارائه نقطه نظرات هر یک از حاضرین پیرامون اساسنامه(اهداف،شرح وظایف،محدوده ی عمل،اعضاء،ساماندهی،نظارت،اجرا،مدیریت).

2- تهیه پیش نویس اساسنامه و اعمال نظر نهایی در جلسه بعدی.

3- تشکیل هسته ی اولیه ی امداد و نجات کوهستان قائمشهر.

4- تهیه فراخوان عمومی به منظور تشکیل هسته ی اولیه تیم امداد و نجات به گروه های کوه نوردی قائم شهر.

5- تاریخ جلسه بعدی 5 دیماه 94