انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

تاریخچه تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر - 2

مروری بر گذشته انجمن
1- برگزاری نخستین انتخابات انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر، بهمن 89.
2- شرکت در نمایشگاه یادگارهای کوه در ساری،بهمن 89.
3- مشارکت در روز درخت کاری با همکاری منابع طبیعی قائمشهر،اسفند 89.
4- تدوین آیین نامه دفتر انجمن قائمشهر، فروردین 90.
5- برگزاری اولین سالگرد تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر در سالن همایش کانون مهندسین قائمشهر با اجرای موسیقی و ارائهد گزارش یکساله انجمن در حضور گروه های کوه نوردی و مسئولین شهر،دی ماه 90.
6- برگزاری نشست مشترک با سرپرست های گروه های کوه نوردی چکل، نوشا، یکتا، دِ برار، خرو نرو، اُنیسه، فولاد تبرستان، البرز، انجمن توسعه پایدار، ونوشه، افق، اسفند 90.
7- تدوین برنامه شش ماه نخست 91 انجمن کوه نوردان قائمشهر، فروردین 91.
8- مشارکت فعال و کمک مالی انجمن کوه نوردان قائمشهر به برگزاری جشن روز ملی دماوندکوه در رینه،اردیبهشت و تیر 91.
9- تشکیل مجمع عمومی و ارائه گزارش عملکرد و مالی انجمن کوه نوردان قائمشهر و برگزاری انتخابات شورای اجرایی انجمن،اسفند 91.
در دومین دوره انتخابات انجمن کوه نوردان قائمشهر آقایان: علی صمدی فر، داریوش شریفی، مراد اولاد اعظمی، رمضان عیسی پور، وحید متانی، ولی اله ولی پور و شروین علیزاده به عنوان کمیته اجرایی و شاهپور ابراهیم نژاد به عنوان بازرس دفتر نمایندگی انجمن کوه نوردان قائمشهر انتخاب شدند.
ادامه دارد ...

+   وحید متانی ; ۸:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳

تاریخچه تاسیس انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

مروری بر گذشته انجمن
در تاریخ 1389/10/28 اولین دوره انتخابات دفتر نمایندگی انجمن کوه نوردان با حضور گروه های کوه نوردی قائمشهر شامل: چِکل،نُوشا،یکتا،دِبرار،خِرونِرو،اُنیسه،فولاد طبرستان،البرز،ونوشه و انجمن توسعه پایدار قائمشهر و با حضور سرکار خانم لطیفه بقراط مسئول دفاتر نمایندگی های انجمن کوه نوردان ایران،برگزار گردید.
1- خانم ها: معصومه کاظمی و مهناز زمانی و آقایان: مهندس ذبیحی،شاهپور ابراهیم نژاد،علی صمدی فر،شروین علیزاده به عنوان نفرات منتخب این دفتر انتخاب گردیدند.
2- در تاریخ 1389/11/17 دفتر نمایندگی قائمشهر موفق به اخذ مجوز از انجمن کوه نوردان ایران (دفتر مرکزی تهران) به شماره 89/18975 گردید.
ادامه دارد ...

+   وحید متانی ; ۸:٠٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir