انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما

انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر برگزار می کند:
دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما
26 و 27 شهریور 94
مربی: حامد حواله دار نژاد

+   وحید متانی ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir