انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

هرس غیر منطقی و غیر اصولی درختان

قطع درختان بدون جرم پیش بینی هوای نامناسب و وقوع طوفان

چندی پیش در قائمشهر با واژگون شدن چند درخت به خاطر باد و طوفان و آسیب های جزئی و کلی به برخی از ساختمان ها و خوردرو ها،مسئولین اینک با اولین پیش بینی آب و هوای طوفانی به جان درختان می شتابند.

هرس غیر اصولی درخت های قدیمی و ناب و بکر خیابان کارگر قائمشهر(خیابان ساری) در حد فاصل باغ گیاهشناسی و کارخانه شماره دو نساجی و کاشت نهال های پرتقال و نارنج نشانه ی بی توجهی به اصول و علوم باغبانی و زراعت و علم گیاهشناسی است.

عکس: نگین ولیزادگان

+   وحید متانی ; ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۳ بهمن ۱۳٩۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir