انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

آگهی مجمع عمومی فوق العاده انجمن کوهنوردان ایران

مجمع عمومی انجمن کوهنوردان ایران

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن کوهنوردان ایران دعوت می شود تا در تاریخ 93/02/25 ، از ساعت 17 تا 20 ،در محل خیابان انقلاب –  خیابان خاقانی ،ستاد سازمان های مردم نهاد  برای انجام دستور جلسه :

1- استماع گزارش مالی هیات مدیره
2 -انتخاب اعضای  اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین
3 - طرح سایر موارد

با در دست داشتن کارت عضویت حضور به هم رسانند
هیئت مدیره انجمن کوهنوردان ایران

+   وحید متانی ; ٧:۳۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir