انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

سالگرد درگذشت کوه نوردان زنده نام علی اکبر ابراهیم پور و سیاوش یزدانی

انجمن کوه نوردان قائمشهر چهارمین سال درگذشت کوه نورد علی اکبر ابراهیم پور و نهمین سال درگذشت کوه نورد سیاوش یزدانی را گرامی می دارد.

+   وحید متانی ; ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir