انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

فصلنامه کوه رسید!

فصلنامه کوه
فصلنامه فرهنگی. ورزشی، معلومات عمومی به زبان فارسی - انگلیسی
سال نوزدهم، شماره 73، زمستان 1392-96 صفحه
قائمشهر- چهارراه فرهنگ- پاساژ فرهنگ طبقه دوم- فروشگاه کوه افزار کمپ - مسعود مطیعی 09111288550-2200742

+   وحید متانی ; ٩:٤۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir