انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر

Qa'emshahr Alpine Club

صورت جلسه دی ماه انجمن کوهنوردان قائمشهر
نویسنده : وحید متانی - ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٥
 
جلسه انجمن کوه نوردان قائمشهر مورخه ۱۹ دیماه ۹۵ به میزبانی خانم زمانی برگزار شد.
در این جلسه ۱- پیرو کلاسه بندی و جمع آوری و آرشیو کلیه اسناد و سوابق انجمن و فرم های عضویت جهت بایگانی و نگهداری آن توسط مسئول اطلاع رسانی و دبیرخانه، تاکید و توافق شد و کلیه اسناد تحویل آقای بابائی داده شد.
۲- آقای نوذری و خانم زمانی از اعضای انجمن بجهت ارتباط با سرپرستان گروه های کوه نوردی برای افزایش همکاری و همگرائی کوه نوردان و انجمن انتخاب شدند.
۳- توافق شد انجمن در شورای عالی شبکه سمن های قائمشهر،۲ نفر نماینده (آقای صمدی فر و متانی) و حضور فعال داشته اما در اولین انتخابات شورای هماهنگی شبکه، کاندیدا نداشته باشد.
۴- مقرر شد در فرصت مقتضی در جلسه ای با سرپرستان گروه های کوه نوردی،میثاق هماهنگی و همکاری بجهت حضور همنوردان و اعضا در گروه ها تنظیم گردد.
۵- توافق شد برنامه مشترک کوه نوردی در بهمن ماه،مشترک با گروه کوه نوردی ارفه برنامه ریزی و زمان اجرای برنامه به اعضا اطلاع رسانی گردد.
۶- جلسه آینده ی انجمن در بهمن ماه به میزبانی آقای عیسی پور برگزار خواهد شد،تاریخ جلسه به اطلاع اعضا خواهد رسید.